Hem

På grund av den stora smittorisken av Covid -19

har styrelsen och ungdomsrådet beslutat följande:

Scouterna samlas som vanligt på tisdagar

Långfredagens gudstjänst genomförs i så kallat trygghetsläge (se här bredvid)

Vi genomför den planerade

vårvandringen den 25 april.

Valborgsmässofirandet är helt intsällt.

I den mån "Vanliga gudstjänster" kommer att

genomföras sker det i trygghetsläge

Alla andra samlingar är för

närvarande inställda

Copyright @ All Rights Reserved

Vi uppmanar alla att följa myndigheternas beslut och rekommendationer 

Trygghetsläge innebär:


  • Ingen handhälsning
  • Inget kyrkkaffe
  • Vi sitter endast på markerade platser i kyrksalen och angränsande rum 
  • Maximalt 50 personer får delta
  • Myndigheternas allmänna råd måste följas