RPG

Välkommet till RPG [Riksförbundet Pensionärsgemenskap]. I Östernärke samarbetar flera kyrkor kring RPG:s program och samlingar

Måndag 9 mars klockan 14:00

En lantbrevbärare berättar

BUlla-Britt Juhlin delar minnen från sitt liv som lantbrevbärare

Samingen hålls i Baptistkyrkan Stora Mellösa

(Årsmötet hålls även denna gång)

Måndag 6 april klockan 14:00

Tankar i Påsktid

Bert Ingelsten dlear sina tgankarf om påskens budskap

Samingen hålls i Betelkyrkan / Stallet Asker

Måndag 11 maj klkockan 14:00

Hanna Cordelia öppnar eld

En teaterpjäs med Carina Jarlsbonde. Om frälsningarméns dramatiska begynnelse i Sverige.

Samlingen  hålls i Pingstkyrkan, Odensbacken

Copyright @ All Rights Reserved