Styrelsen

Styrelsens ledamöter:

Jan Knutsson, ordförande

Robert Anselmius, vice ordförande

Bengt Isacson, sekreterare

Siv Hermansson, vice kassör

Morgan Anselmius, vice sekreterare

Thomas Kållin

Iréne Jansson


Ungdomsrådets ledamöter:

Annika Knutsson

Alice Ljungstedt

VakantStyrelsen och Ungdomsrådet har alltid sina sammanträden tillsammans vid ett och samma tillfälle.

Copyright @ All Rights Reserved