KalendernJanuari

  5 Söndag 10:00 Gudstjäsnt med Nattvard

                                 Håkan Isacsson

                      

  8 onsdag  5:30 Bön för Östernärke


 11 Lördag 17:00 Julgransplundring med Grannarna                                     och andra vänner.

                               Alla är välkomna, stora och små, unga                                     och gamla - alla som vill.

                     

16 Torsdag 18:30 Syträffen


19 Söndag 17:00 Bibelns dag - Kom och läs Bibeln

                                 Vill du vara med och läsa eller bara                                            lyssna - Välkommen!

                                  Kollekten går till Svenska                                                            Bibelssällskapets arbete med                                                      bibelöversägttningar.


21 Tisdag 18:30 Stcickcafé


23 Söndag 18:00 Bibelsamtal och bön


30 Torsdag 18:30 Syträffen

                   


Februari

  5 Onsdag 5:30 Bön för Östernärke


  9 Söndag 10:00 Församlingens ÅRSMÖTE

                                  Alla medlemmar kallas att vara med                                        på mötet, där vi belustar om vad som                                      skall ske i framtiden.                                              

11 Tisdag 18:30 Stickcafé

                     

13 Torsdag 18:30 SyträffenKontakta oss:

E-postadresser:

info@equmeniakyrkantorsborg.se

pastor@equmeniakyrkantorsborg.se

ungdom@equmeniakyrkantorsborg.se

 

Postadress:

Equmeniakyrkan Torsborg

Torsborg 136

715 92 Stora Mellösa

 

Pastor: Håkan Isacsson, tel. 070 598 90 93

Ordförande: Bengt Isacson, tel. 070 526 46 50

Kassör: Ingrid Jansson, tel. 019 45 11 84

 

Swishnummer:

Församlingen 123 525 29 11

Ungdom och golfbanan 123 018 31 29

Copyright @ All Rights Reserved