KalendernApril

 

10 Långfredag 10:00 Gudstjänst

TRYGGHETSLÄGE GÄLLER

                                        Gemensam med Baptistförsamlingen

                                  Predikan: Bengt Isacson.

                                  Sång: Håkan Isacsson 


12 Påskdagen 10:00 Gudstjänst 

                                           Samlingen hålls i Baptistkyrkan 

                                  Predikan: Bert Ingelsten

                                  Sång: Charlotta Hambre Knight

                                

14 Tisdag   18:30  Scoutsamling Kläder efter väder

                                          

21  Tisdag   18:30 Scoutsamling Kläder efter väder


25 Lördag 9:00  Vårvandring

                                           Vidare information kommer.


         Valborgsmässofirandet är helt inställt

                                           

Copyright @ All Rights Reserved